KATEDRA

nyelviskola Győr

Black Friday Győr

Közeledik a Black Friday, az ellenállhatatlan ajánlatok időszaka. Idén nyelviskolánk a lakossági ügyfeleken kívül kiemelt partnerei részére is meglepetésekkel készül.

Legyen az Ön számára is emlékezetes a Black Friday, használja ki csak most elérhető ajánlatainkat:

  • 1 db ingyenes 30 órás csoportos nyelvtanfolyam, amelyet a cég bármely dolgozója felhasználhat bármelyik budapesti nyelviskolánkban csoportos lakossági tanfolyamra angol vagy német nyelvből
  • 1 db 30 órás kihelyezett képzés 50%-os kedvezménnyel, angol vagy német nyelvből, vagy egy teljes céges nyelvi audit ingyenesen
  • Ajándék hozzáférés angol interaktív tananyaghoz, amennyiben bármilyen tanfolyamot rendel tőlünk 2018. június 30-ig. A hozzáférésre annyi ember jogosult, ahány fő beiskolázásra kerül

A fenti három ajánlat közül akár mindhármat választhatja egyszerre

Az ajánlatokat voucher formájában szeretnénk Önnek személyesen átadni. Ha érdekli ez a lehetőség, nincs más dolga, mint regisztrálni és egy időpontot megadni, amikor kollégáink felkereshetik Önt és átadhatják a vouchereket. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Black Friday ajánlatunk 2017. november 24. éjfélig érvényes, azaz eddig az időpontig kell regisztrálnia ezen a felületen

Nincs is jobb annál, mint lecsapni egy kiváló ajánlatra, tegyen így Ön is és cége nyelvi fejlődése biztosított lesz!

Regisztráció és időpontfoglalás

Készségfejlesztő tréningek vállalatoknak

Legyen cél akár az üzleti eredményesség növelése, az együttműködés minőségének fejlesztése, a vezetés átfogó képzése, az értékesítés hatékonyságának javítása vagy az ügyfél-elégedettség növelése, a Katedra tréningek segítenek abban, hogy a szervezeti stratégia a vállalati hierarchia legalsó szintjén is hétköznapi gyakorlattá váljon.

Készségfejlesztés

Készségfejlesztő tréningjeinket az üzleti szférában tapasztalattal rendelkező üzleti trénerek vezetik. A tréningeket idegen nyelven is meg tudjuk tartani (világnyelvek).

Választható tréningek:

Kommunikáció alapjai (E-000365/2014/D001)    ajánlott óraszám: 16 

A tréningen résztvevők képesek lesznek a különböző kommunikációs csatornák tudatos irányítására. Megismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket a kommunikáció terén, meg tanulják helyesen értelmezni a testbeszéd különböző jelzéseit. A saját élményű gyakorlatokkal fejlődik a résztvevők önismerete, valamint problémafelismerő és probléma megoldó gondolkodása.

Asszertív tárgyalópartner (E-000365/2014/D002)    ajánlott óraszám: 16

A tréningen résztvevők képesek lesznek tárgyalásaikat tudatosan, céljaiknak megfelelően irányítani, felismerni a partner motivációit, alkalmazkodni stílusához, alkalmazni a hatékony tárgyalástechnikai/befolyásolási eszközöket. A cégek vezetői illetve munkatársai a hatékony kommunikációjukkal közvetlenül hozzájárulnak az eredményességhez.

Hatékony szervezeti kommunikáció (E-000365/2014/D003)     ajánlott óraszám: 16

A tréning résztvevői képesek lesznek a szervezeti célok hatékony kommunikálására, erősítve ezzel a munkatársak elkötelezettségét. Eredményesebben alkalmazzák majd a belső információs rendszereket, és a hatékony információáramlást lehetővé tevő technikákat. Fejlődik visszajelzési technikájuk és felismerik a szervezeten belüli egységes visszajelzési kultúra jelentőségét. Sokszor előfordul, hogy a vezetői helyzetből adódó szituációban a szándékolt és a másik fél által értelmezett üzenet eltér egymástól. A képzés résztvevői képesek lesznek az ilyen irányú kommunikációs „zajok”-ból eredő konfliktushelyzetek tudatos kezelésére.

Eredményes ügyfélkezelés (E-000365/2014/D004)    ajánlott óraszám: 16

A tréningen résztvevők képesek lesznek hatékonyan kezelni az ügyfelek problémáit, a felmerülő reklamációkat. Az asszertív kommunikáció technikájának elsajátításával megtanulják, hogy konfliktus helyzetben is olyan kommunikációs elemeket alkalmazzanak, melyekkel pozitív hatást gyakorolnak az ügyfelek érzelmeire. Ezzel megőrizhető/növelhető a cég jó híre, hiszen a cél az, hogy partnereink ne csak visszatérjenek, hanem új ügyfeleket is „hozzanak.”

Meggyőző prezentáció (E-000365/2014/D005)     ajánlott óraszám: 16

A vizuális és tartalmi elemek összhangjának kialakításával a résztvevők képesek lesznek kreatívan és fókuszáltan összeállítani a mondanivalójukat és ehhez hatásosan alkalmazni az információs-technológiai fejlődés adta lehetőségeket. Megtanulják, hogy prezentáció arculata egyben a cég arculata, így a jó prezentáció az egyik leghatásosabb reklámhordozóvá válhat.

Hatékony értekezletvezetés (E-000365/2014/D006)     ajánlott óraszám: 16

A tréningen résztvevők képesek lesznek a jól előkészített, jól strukturált, rövid távon eredményt hozó megbeszélések levezénylésére. Egy tudatosan megtervezett és moderált értekezlet lehetővé teszi a hatékony információáramlást és lehetetlenné a parttalan megbeszéléseket. Az értekezletek „végtermékei” az egyértelműen kommunikált, személyre szabott cselekvési tervek, melyek mérhetőek, számon kérhetőek, megelőzik a felelősségek elmosódását, csökkentik a felesleges konfliktushelyzetek kialakulását, és erősítik a team munkát.

Vezetői készségfejlesztés (E-000365/2014/D007)     ajánlott óraszám: 40

A tréning résztvevői képesek lesznek a szervezeti célok hatékony kommunikálására, erősítve ezzel a munkatársak elkötelezettségét. Eredményesebben alkalmazzák majd a belső információs rendszereket, és a hatékony információáramlást lehetővé tevő technikákat. Fejlődik visszajelzési technikájuk és felismerik a szervezeten belüli egységes visszajelzési kultúra jelentőségét. Sokszor előfordul, hogy a vezetői helyzetből adódó szituációban a szándékolt és a másik fél által értelmezett üzenet eltér egymástól. A képzés résztvevői képesek lesznek az ilyen irányú kommunikációs zajokból eredő konfliktushelyzetek tudatos kezelésére.

Stratégiai menedzsment (E-000365/2014/D008)     ajánlott óraszám: 48

A tréning résztvevői magabiztosabbá válnak hosszú döntéseik meghozatalakor, alátámasztva azokat a rövidtávú feladatokkal. Jártasságot szereznek a stratégia alkotás folyamatának megtervezésében és megszervezésében, a fontosabb technikák alkalmazásában, Látják, és elfogadják a stratégia jelentőségét, hatását a vállalat napi működésére. Ennek hatására fontossá válik számukra munkatársaik számára is közvetíteni ezt az attitűdöt, ennek alárendelni a taktikát.

Motiválás (E-000365/2014/D009)     ajánlott óraszám: 16

A résztvevők a szakirodalmi ismereteken túl, a gyakorlatban szerzett tapasztalatok megosztásával és az összegyűjtött „jó gyakorlatok” megismerésével motivációs eszközöket sajátíthatnak el. A csapatépítés alapelveinek, a csoportdinamikának, a csoportfejlődés szakaszainak vizsgálata által pedig egy hatékony csoportműködtetés elérésére válnak alkalmassá.

Delegálás (E-000365/2014/D010)     ajánlott óraszám: 24

A résztvevők a delegálás pszichológiai hátterének megismerésén túl elsajátítják mindazokat a technikákat, amelyekkel lehetővé válik az eredményes feladatdelegálás folyamata.

Időgazdálkodás (E-000365/2014/D011)     ajánlott óraszám: 8

A képzés elvégzésével javul a résztvevők személyes hatékonysága. Elsajátítják a fontos-sürgős mátrix használatát, a prioritási sorrend felállításának szabályait, a határidő tervezést. Megismerik a hatékony időmenedzsment eszközeit; az önmegfigyelés eszközeit; a motiváció és a delegálás szerepét a tervezés, irányítás, szervezés és feladat - strukturálás szemszögéből.

Konfliktuskezelés (E-000365/2014/D012)     ajánlott óraszám: 16

A résztvevők különböző konfliktuskezelési technikák megismerésével képessé válnak a csoporton belüli konfliktusok megelőzésére, kezelésére. Felismerik a konfliktusok jeleit és szakaszait, felállítják konfliktus- és stresszkezelő stratégiájukat, akcióterveiket. Tisztában lesznek a konfliktusmenedzsment eszközökkel, és azok alkalmazásának előnyeivel és hátrányaival.

További tréningek:

Projektmenedzsment     ajánlott óraszám: 40

A képzésben résztvevők megismerik a projekt egyediségét, a hatékony lebonyolítás eszköztárát, a feladatok, források és döntési kompetenciák viszonyát, valamint az „időszaki” jellemző tartalmi hátterét. A változásokkal szembeni ellenállás okait elemezve képet kapnak a projekt szereplőinek viszonyulásáról, mely által vezetői hatékonyságuk javulhat. Arról is képet alkotnak, hogy hogyan szolgálja a projektmenedzsment a szervezeti kultúrát és annak értékeit. Képessé válnak a projektmenedzsment azon kihívásának megfelelni, hogy az eredményt adott, előre meghatározott korlátok figyelembevételével kell elérni és az előre definiált célok eléréséhez a szükséges eszközöket optimálisan és integrált módon kell felhasználni.

Értékesítés     ajánlott óraszám: 32

Az újfajta szemléletmódok és értékesítési technikák elsajátítása révén a résztvevők tudatosabban fogják alkalmazni a helyzetnek megfelelő stratégiákat és módszereket az értékesítési tárgyalásokon.

Professzionális ügyfélszolgálat (CRM) és reklamációkezelés     ajánlott óraszám: 24

A résztvevők képesek lesznek alkalmazni az eredményes problémakezelés technikáit. Megtanulják a helyes kérdezéstechnika módszerét, megértik a háttérkérdések, a szondakérdések és a megerősítő kérdések jelentőségét és tudják alkalmazni azokat. Képesek lesznek alkalmazni az aktív hallgatás technikáját, és a válaszaikban tudatosan használni a megnyerő szavakat és megnyugtató kifejezéseket. Az írásbeli kommunikációfejlesztés eredményeként megtanulják az általuk készített iratokat igényesen és célratörően elkészíteni. Megértik, hogy minden egyes dokumentum egyben a cég arculata is, ennek megfelelő hangvételűnek és formátumúnak kell lennie mind papíralapon, mind e-mailben. A saját élményű gyakorlatok lehetőséget teremtenek arra, hogy elinduljunk a problémamegoldás ezermesterévé válás útján. A meglévő és a hiányzó kompetenciák beazonosítása után a résztvevők elkészítik a fejlődésüket támogató akcióterveket.

Szervezés:

A tréningek zárt képzési formában érhetők el. A képzést úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként és/vagy engedélyezett képzésként nyújtjuk.

Keresse munkatársunkat

Cím: 9022 Győr, Vörösmarty u. 9-11.

E-mail: gyor@katedra.hu

Szombath Tímea
Tel.: +36 (70) 370-7863

Vállalati prospektus letöltése

Referenciák

3M Hungária Kft. • ABB • A.I.D.A • A.S.A. • Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő • Abic • Accor Hotel • Actilad • Adecco • Adidas • Admirer • AdNovum Hungária • Adware research • Aerzen Hungária • Ag Foods • Agility • Agisys • Agrochimtranspack • Air France • Ajka Elektronika • Akker-...

Kapcsolat

  • 9022 Győr, Vörösmarty utca 9-11.
    +36 (1) 7000-137 / 399 mellék
    Telefonos ügyfélszolgálat: h-p: 10-18h. Személyes ügyfélszolgálat, beiratkozás: h-sze-p: 14-18 óra, k-cs: 10-14 óra
  • -
  • -

Kövess minket

Vélemények

"Azért választottam a Katedrát, mert hallottam, hogy nagyon jók az eredmények és a felkészülést támogató tanárok. Nagyon jó volt a csapat, az oktató és a tanfolyamszervező.

„Minden ember számára fontos lehet az idegen nyelv tanulása. Úgy érzem a Katedra Nyelviskolában kitűnő munka folyik. A légkör barátságos, a tanárok jól képzettek.

"Azért választottam a Katedrát, mert kedvező ajánlatokat kínált, és a testvérem is itt tanult. Nagymértékben hozzájárul nyelvtudásom fejlődéséhez, jó a közösség és a tanárok.

"Nagyon kellemes volt a légkör, odafigyeltek rám, nyelvtanáromat is csak dicsérni tudom.

"Az én véleményem a Katedra iskoláról abszolút pozitív. Nagyon szeretek ide járni tanulni, a csoport fantasztikus, nagyon jól érzem magam minden alkalommal.

Orosz nyelvi képzésen vettem részt a Katedra Nyelviskolában. Minden szempontból tökéletesen meg voltam elégedve az Iskolával. Rugalmas időbeosztás, felkészült oktató, gyors ügyintézés.

"Nagyon kedves, türelmes és segítőkész hozzáállást tapasztaltam, amikor érdeklődtem a nyelvtanulási lehetőségekről. Az elsődleges szempont, ami számomra a legfontosabb, a rugalmas hozzá állás.

"Nagyon meg vagyok elégedve a Katedra iskolával. Az Interneten, a honlapon megfelelő a tájékoztatás. Az e-mail címemre folyamatosan kapom az információkat.

"A Katedrában lehetőségem volt kis csoportban tanulni, ami számomra versenyhelyzetet teremtett és motivált. Tudtuk egymást biztatni és együtt tanulni ha szükséges volt.

"Nagyon jó a tanár, kellemes a légkör és színvonalas az oktatás. Sokat fejlődtem."